Kontakt:

Obecný úrad
Obec Veľkrop
Veľkrop 23
091 01 Stropkov

054 / 7493407
www.obecvelkrop.sk
obecvelkrop@gmail.com

IČO: 00331155
DIČ: 2020822562
Banka: VÚB, a.s.
č.ú: 23423612/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecvelkrop.sk spravuje obec  Veľkrop a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad                                                                                                    


Obecný úrad Veľkrop č. 23
091 01 Stropkov

IČO: 00331155
DIČ: 2020822562

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 209
Rozloha: 1045 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie: obecvelkrop@gmail.com
Podateľňa:   obecvelkrop@gmail.com
Starosta : Marián Prokopič, mobil: 0918 591 709, obecvelkrop@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: milangrosko@zoznam.sk
Sekretariat: obecvelkrop@gmail.com

Tel./Fax: +421 54 749 34 07
E-mail: obecvelkrop@gmail.com

Kompetencie:

Obec  Veľkrop je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Veľkrop je zriadený na Obecnom úrade  Vyšná Olšava so sídlom, Stropkov, Hviezdoslavova 7.

Úradné hodiny:                                                                               


Zväčšiť mapu

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 – 15:30
8:00 – 15:30
8:00 – 15:30
8:00 – 15:30
8:00 – 15:30

Aktualizované 2.9.2011

Technický prevádzkovateľ:

webex media


Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk