Kontakty

Toto webové sídlo www.obecvelkrop.sk spravuje Obec Veľkrop je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľkrop 

Adresa:
Obecný úrad Veľkrop 
Veľkrop 23
091 01 Stropkov

IČO: 00331155

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 223
Rozloha: 1 044 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie: info@obecvelkrop.sk
Podateľňa: podatelna@obecvelkrop.sk
Starosta: Marián Prokopič, tel: 0918 591 709, e-mail: starosta@obecvelkrop.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecvelkrop.sk

Sekretariát: 
Tel./Fax:
 +421 54 749 34 07

E-mail: sekretariat@obecvelkrop.sk , obecvelkrop@gmail.com

Kompetencie:
Obec Veľkrop je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľkrop je zriadený na Miestnom úrade v: XXXXXXXXXXXX

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár