Kontakty

  Toto webové sídlo www.obecvelkrop.sk spravuje Obec Veľkrop je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

  Správca obsahu

  Obec Veľkrop 

  Adresa:
  Obecný úrad Veľkrop 
  Veľkrop 23
  091 01 Stropkov

  IČO: 00331155

  Samosprávny kraj: Prešovský
  Okres: Stropkov
  Región: Horný Šariš
  Počet obyvateľov: 223
  Rozloha: 1 044 ha
  Prvá písomná zmienka: v roku 1408

  Všeobecné informácie: info@obecvelkrop.sk
  Podateľňa: podatelna@obecvelkrop.sk
  Starosta: Marián Prokopič, tel: 0918 591 709, e-mail: starosta@obecvelkrop.sk 
  Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecvelkrop.sk

  Sekretariát: 
  Tel./Fax:
   +421 54 749 34 07

  E-mail: sekretariat@obecvelkrop.sk , obecvelkrop@gmail.com

  Kompetencie:
  Obec Veľkrop je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

  Stavebný úrad pre obec Veľkrop je zriadený na Miestnom úrade v: XXXXXXXXXXXX

  Technický prevádzkovateľ webstránky:

  webex.sk
  Ostrovského 2
  040 01 Košice

  info@webex.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
  Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

  Fotogaléria

  Kalendár