SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Projekty

Vojnový cintorín

Vojnový cintorín

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

Vojnový cintorín v našej obci je zaujímavým vojnovým cintorínom na severovýchodnom Slovensku. Na cintoríne by malo byť pochovaných 8662 obetí. Toto číslo by z neho robilo  najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Cintorín sa nachádza asi 800 metrov juhovýchodne od obce. Na svahu treba postupovať popri hranici lesíka a po niekoľkých stovkách metrov je vidieť osobitnú skupinu stromov, ktorá obkolesuje celý cintorín. Má tvar veľkého obdĺžnika so stranami 48 a 70 metrov. Cintorín má rozlohu 3360 metrov štvorcových. Stredom celého cintorína prechádzali v severojužnom a východozápadnom smere cestičky, ktoré rozdeľovali cintorín na štyri časti. V strede sa nachádzal centrálny kríž. Na náčrte je jasne viditeľné množstvo masových hrobov, z ktorých niektoré majú úctyhodné rozmery. Cintorín mala v medzivojnovom období na starosti žandárska stanica Malá Poľana, neskôr stanica Stropkov. Pozemok pre cintorín daroval bývalý vlastník štátu. Podľa katastrálneho listu by sa na cintoríne malo nachádzať 127 hrobov. Z celkového počtu by malo byť 72 hromadných šachiet a 55 jednotlivých hrobov. Tento cintorín vznikal postupne po skončení bojov v období prvej svetovej vojny. Je výsledkom niekoľkých etáp exhumovania hrobov z okolia a čistenia bývalého bojiska. Tento cintorín postavili profesionálne armádnr jrdnotky, ktorých úlohou bola výstavba vojnových cintorínov a všetký práce s tým spojené. Dokázateľne tu pracovalo niektoré kriegsgräber komando.

Od roku 2010 sa vďaka finančnej podpore z Ministerstva vnútra SR na na cintoríne realizuje rozsiahla obnova. Vďaka dobrovoľníkom z Klubu vojenskej histórie Beskydy cintorín postupne dostáva svojú pôvodnú tvár. V dňoch 28 - 29.10.2011 sa na cintoríne uskutočníla v poradí už siedma brigáda dobrovoľníkov z uvedeného klubu. Tieto aktivity v maximálnej miere podporuje aj obec prostredníctvom starostu obce Mariána Prokopiča, ktorý sa brigád aj osobne zúčastňuje. Zámerom je ukončiť rekonštrukciu do roku 1914 a slávnostne vysvätiť pri príležítosti stého výročia od prvej svetovej vojny.

Zdroj: PhDr. Radoslav Turik, Klub vojenskej histórie Beskydy.