Aktuality

Revitalzácia krajiny a povodí katastra obce Veľkrop

 04.05.2012

Obec Veľkrop sa zapojila do programu protipovodňovej ochrany v rámci druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011.

Cieľom realizácie projektu je vyzvoriť nápravné opatrenia v poškodených častiach krajiny, najmä v oblastiach, kde zdroje povodní sú podmienené nevhodnou hospodárskou činnosťou, neprimeranými zásahmi v krajine a nevhodným obhospodarovaním pôdy. Projekty zrealizované v 2 RP znížia odtok dažďovej vody z územia, znížia eróziu pôdy a jej podložia, umožnia zlepšovať využívanie dažďovej vodya využívanie vyčistenej odpadovej vody.

Cieľom realizácie projektu je prevencia pred povodňami a revitalizácia krajiny v katastrálnom územi obce a znížiť povodňové rizika a zmierniť dosahy extrémnych privalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav. V katastrálnom územi obce sa zrealizujú vodozadržné opatrenia v objeme minmálne 10 000 m3. Obec pri realizácií projektu zamestnáva 10 pracovníkov.

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár