Aktuality

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

 04.05.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkrope podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňá 15.augusta 2014 č. 3/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Veľkrope bude mať celkom poslancov ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode pre celú obec.
1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Kalendár